Yazılım Çözümümüz

Yazılım Çözümümüz

Başvuru Modülü, Devlet-Vakıf eğitim kurumlarının tamamına uygun çalışan, başvuru sürecinde adayların sisteme her platformdan erişebilmesini, başvuru sırasında tüm bilgilerin tutulmasını, kurumun sahip olduğu değerlendirme esasları doğrultusunda belirlenen kriterlere göre başvuruların yapılabilmesini ve bu kriterler doğrultusunda yerleştirme işlemlerinin otomatik şekilde gerçekleştirilmesini, gerçekleştirilen işlemler sonucunda ortaya çıkan verinin sistemsel ve bütüncül olarak raporlanabilmesini, aynı verinin adaylara iletişim araçları yoluyla gönderilmesini sağlayan, Kion Bilişim Ltd. Şti. tarafından geliştirilmiş bir hizmettir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

• Web Tabanlı Erişim
• Parametrik Yapı
• Çoklu Dil Desteği
• Hiyerarşik ve Esnek Tasarım
• Tek Ortamdan Yönetim
• Dinamik Loglama
• Kişiselleştirilmiş Rapor Tasarım ve Temaları

UYGULAMADA YER ALAN MODÜLLER

• Başvuru Modülü
• Yerleştirme kriterlerinin tanımlanabilmesi
• Yerleştirmenin otomatik gerçekleştirilmesi
• Yerleştirmenin manuel gerçekleştirilmesi
• Kriterlere uymayan başvuruların engellenmesi
• Adayların sisteme bilgi-belge yüklemeleri
• Adayların bilgilendirilmesi
• Sistem dilinin değiştirilmesi
• Aday başvurularının takip edilmesi
• Yerleştirme sonuçlarının raporlanması
• Yerleştirme verilerinin diğer sistemlerle entegrasyonu

Ekran Görüntüleri

Başvuru Modül Girişi

Başvuru Modül Girişi

Başvuruda Bulunma

Başvuruda Bulunma

Dosya Yükleme

Dosya Yükleme

Dosya Yükleme 2

Dosya Yükleme 2

Öğrenci Bilgileri
Üniversite İlk Kayıt Formu

Öğrenci Bilgileri Üniversite İlk Kayıt Formu

Pedagojik Formasyon
Başvuruda Tamamlama

Pedagojik Formasyon Başvuruda Tamamlama