Tanımlanan kriterleri sağlamayan adayların başvurularının engellenmesi mümkün müdür?

Evet, mümkündür.

Comments are closed.