Portfolio Category: Eğitim Başvuruları Nedir

Lisansüstü Başvurusu

Lisansüstü Başvurusu Lisansüstü başvuruları herhangi bir lisans programından başarılı bir şekilde mezun olan adaylar tarafından gerçekleştirilmektedir. Adayların hedefledikleri Yüksek Lisans ve Doktora kariyeri için başvuru yaptıkları diploma programlarının tüm eğitim-öğretim kurumlarınca sahip olduğu çeşitli kriterler vardır. Diploma notu, ALES Puanı, YDS-TOEFL Puanı, Mülakat Puanı gibi çok çeşitlilik gösteren bu kriterlerin başvuru sürecinin başlangıcından sonuna değin…
Read more

Erasmus Başvurusu

Erasmus Başvurusu Öğrenim Hareketliliği öğrenci, idari personel veya akademisyenlerin eğitim-öğretim programları kapsamında farklı kurumlarda bu eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlar. Örneğin Erasmus öncelikle üniversite öğrencisinin uluslararası hareketliliğini öngören bir yükseköğretim programıdır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu program yükseköğretimde üniversiteler arası iletişimi geliştirmeyi ve Avrupalılık boyutunun arttırılmasını öngörür. Başvuru Modülü’nün diğer sistemler ile entegre olan yapısı…
Read more

Yatay Geçiş Başvurusu

Yatay Geçiş Başvurusu Yatay geçiş üniversitelerin eş değer bölümleri arasında, öğrencinin bir üniversiteden diğerine geçmesidir. Yatay geçişler, kurum içi ya da kurumlar arası olmak üzere iki türlü olabilir. Başvuru Modülü ile akademik takvime uygun yatay geçiş tarihlerinde adayların başvuru-yerleştirme-raporlama işlemlerinin kolayca gerçekleştirilmesi ve mevcut verilerin Eğitim-Öğretim kurumlarının kullandıkları diğer yazılımlarla entegrasyonu sağlanır.
Read more

Pedagojik Formasyon Başvurusu

Pedagojik Formasyon Başvurusu Pedagojik Formasyon Sertifika Programı, eğitim fakültesi mezunu olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için tamamlaması gereken bir sertifika programıdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler mezun oldukları diploma programı sonrasında Pedagojik Formasyon eğitimini alarak öğretmenlik yapabilirler. Kion Bilişim tarafından geliştirilen Başvuru Modülü’nün web ve mobil uyumlu mimarisi ile adayların her platformdan başvuru yapabilmeleri ve parametrik yapıdaki…
Read more